Vurdering av BH underveis og til slutt

På denne siden finner du tre filmer som hjelper deg til å gjøre vurderinger på hvor du må justere BH-mønsteret ditt. Selv om du gjør mange endringer på forhånd, så er det ikke sikkert at du virkelig kjenner hvor skoen… BH-en – trykker, før du har brukt den en dag eller to. Uansett – jo flere endringer du gjør på forhånd, jo større er sjansen for at du bare trenger en liten endring helt til slutt!
Om du finner at du trenger store endringer, kan det være at du skal ta mål på ny, og igjen sjekke at du syr med helt rett sømmon. Bare en liten endring i sømmon gjør stor endring på en ferdig BH – opp til en størrelse.