Prym pressen – en intrdoduksjon, lage hull og sette i maljer

Prym har laget en presse, Prym Vario Creative Tool, ofte bare kalt Prym-pressen. Den kan gjøre “alt” som trengs for å sette i Pryms tilbehør og er en god erstatter for Prym-tangen. Ikke for det – Prym tangen er god, men til noe tilbehør kan den være litt hardt å presse sammen. Pressen får presset sitt ovenfra og er mye sterkere.

I denne filmen introduserer jeg pressen, lager hull og setter i maljer