Mønsterendringer til BH-skåler

På denne siden har jeg samlet videoer om hvordan du vurderer og endrer størrelsen på skålene til BHen din. De aller fleste av oss må gjøre noen endringer, og dette er hvordan du jobber deg systematisk gjennom disse endringene.

Begynn gjerne med å se filmen om vurdering av størrelse her:

Filmene er:
Del 1: Gjør mønsteret større eller mindre
Del 2: Juster nedre del av skålene
Del 3: Juster øvre del av BHen
Del 4: Juster volum mot senter
Del 8: Flytt stroppenes feste

Del 5-6-7 er delene som går på selve båndet, det finner du på siden om mønsterendringer til båndet