Delta på samsøm med Ninas syrom!

Har du lyst til å bli med på samsøm?? Det er du hjertlig velkommen til! Dette er også hva jeg kaller gratis sykurs på nett.

Jeg arrangerer felles syprosjekter noenlunde regelmessig, og alle annonseres i Facebookgruppen min som heter Ninas syrom – inspirasjonsgruppe. For å bli medlem må du svare på noen spørsmål, alle er velkommen, men blir søknaden avslått er det bare fordi ikke spørsmålene er besvart.

Alt av spørsmål til samsømmer (og annet) tar vi i inspirasjonsgruppen – der er vi en hel gjeng. Og har du innspill til nye samsømmer eller andre ting du vil jeg skal lage filmer om, så kan du registrere det på skjema her.

Se filmen under for å vite hvordan samsømmene foregår.